Nabídka služeb

Příprava projektových žádostí – formulace projektového záměru, vedení při přípravě, hledání vhodného donora, zpracování žádosti atd. až po odevzdání projektu

Zpracování odborných analýz a realizace výzkumu

Příprava metodických a vzdělávacích materiálů

Evaluace projektů a programů – externí a nezávislé hodnocení činnosti a výsledků

Koučování zaměřené na organizační rozvoj

Příprava a realizace školení na míru

Workshopy zaměřené na přípravu krátkodobých a dlouhodobých rozvojových strategií – příprava a vedení

Přednášky a semináře na témata život a práce v rozvojových zemích, humanitární a rozvojová práce, globální rozvojové vzdělávání, gender a rozvoj