CV Petra Antošová

Současná spolupráce:

Ateliér Pexeso (www.atelierpexeso.cz), konzultantka – příprava komunikační strategie, blog (2013 – nyní)

CARE Česká republika o. s. (www.care.cz), konzultantka – příprava projektových žádostí, jednání s Českou rozvojovou agenturou a zastupování organizace v platformě FORS (2013 – nyní)

SIRIRI o. p.s.(www.siriri.org), konzultantka – příprava projektových žádostí, konzultantka pro peer review (2012 – nyní)

Příklady další spolupráce:

 • Realizace jednodenního strategického semináře pro Mezeňák, o. s.
 • Příprava metodické příručky pro pedagogy volného času “Multikulturní víkend, aneb jak připravit víkend o tématu rozmanitosti a jinakosti“, Asociace středoškolských klubů České republiky o. s.
 • Evaluace dopadů metodiky projektu “Stereotýpek v nás, aneb interkulturním vzděláváním k toleranci“, Multikulturní centrum Praha o. s., AFS Mezikulturní programy o. s. a INEX SDA o. s.
 • Příprava projektové žádosti v rámci výběrového řízení Rozvojového programu OSN “Increasing accountability in financing for gender equity (F4GE)“, Člověk v tísni o.p.s.
 • Připomínkování a editace metodiky pro české a indické učitele k projektu La Ngompo, Multikulturní centrum Praha o. s.
 • Příprava a realizace školení projektového řízení, Atlantis Marshal a. s. a Poradna pro Integraci o. s.
 • Externí hodnocení projektových žádostí, Nadace rozvoje občanské společnosti – Fond pro Nestátní neziskové organizace, Norské fondy a Nadace Open Society Fund Praha – Program Dejme (že)nám šanci, Norské fondy

Dlouhodobá spolupráce:

Univerzita Karlova, externí vyučující na Katedře studií občanské společnosti Fakultě humanitních studií, výuka předmětů Úvod do rozvojových studií a projektový management a Globální rozvojové vzdělávání (2010 – nyní)

Člověk v tísni o.p.s., programová manažerka v Etiopii (04/2011–04/2012)

 • zodpovědnost za sektor sociálních projektů
 • dohled nad implementací projektů zaměřených na posilování role žen ve společnosti a prevenci obchodování s dětmi financovaných z Evropské komise a kofinancovaných ze zdrojů České rozvojové agentury (včetně monitoringu a evaluace) s celkovým rozpočtem přes 2 miliony EUR
 • příprava strategického plánu pro daný sektor
 • vedení týmu pěti lidí
 • koordinace spolupráce s partnery (místními neziskovými organizacemi) a úřady v České republice i na místě (včetně komunikace s donory)
 • vyhledávání nových projektových a programových příležitostí, příprava a supervize přípravy projektových žádostí

PRESTO a.s., Tutor, English Point, Daniela Languages, lektorka anglického jazyka, tlumočnice, překladatelka (03/2004-nyní)

 • výuka anglického jazyka pro skupiny i jednotlivce, firmy, státní instituce (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo práce a sociálních věcí) i veřejné kurzy
 • příprava na mezinárodní jazykové zkoušky (PET, FCE, CAE)
 • tlumočení, překlady (doplňkově; např.: pro CTECH či Seznam)

ADRA, o. s.
Vedoucí oddělení zahraničních projektů a globálního rozvojového vzdělávání (07/2009–03/2011)

 • zodpovědnost za chod oddělení
 • vedení týmu osmi lidí (včetně mapování jejich potřeb, přípravy plánu pro další profesní rozvoj zaměstnanců a realizace školení a supervize)
 • příprava a implementace strategického plánu oddělení (mezinárodní činnosti humanitární organizace ADRA)
 • komunikace s partnery v zahraničí, donory a úřady, nastavení spolupráce
 • vyhledávání nových projektových příležitostí, příprava a supervize přípravy projektových žádostí
 • monitoring a evaluace projektů realizovaných v zahraničí (zadávání externí evaluace, interní evaluace)
 • reprezentace organizace v mezinárodních fórech, na konferencích a v médiích

Koordinátorka pro region Asie (08/2008–12/2009)

 • koordinace projektů realizovaných v Asii (Indie, Srí Lanka, Myanmar, Thajsko)
 • komunikace s partnery v zahraničí, donory a úřady
 • vyhledávání nových projektových příležitostí, příprava projektových žádostí
 • monitoring a evaluace projektů realizovaných v cílových zemích/regionu

Koordinátorka projektu globálního rozvojového vzdělávání PRVák (05/2007–06/2009)

 • zodpovědnost za vzdělávací projekt financovaný z dotace České rozvojové agentury (Vzdělávání a osvěta)
 • projektový management (příprava projektové žádosti, dohled nad realizací projektu a jeho závěrečné vyhodnocení, včetně finančního řízení)
 • vedení tříčlenného týmu a týmu dvaceti lektorů působících na mateřských, základních a středních školách
 • příprava a supervize nad přípravou metodických materiálů pro lektory a učitele
 • mapování vzdělávacích potřeb lektorů a realizace seminářů a dalšího vzdělávání

Lektorka globálního rozvojového vzdělávání (10/2006-nyní)

 • lektorování výukových programů zaměřených na globální problémy a souvislosti (např. mezinárodní obchod, chudoba, rozvojové cíle tisíciletí, kulturní rozmanitost, cizinci v ČR a další) na základních a středních školách
 • realizace školení pro učitele na základních školách
 • příprava metodických materiálů pro lektory a učitele

Vzdělání:

Doktorské studium, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra obecné antropologie. Téma disertační práce: Analýza diskursů a rozvojových praktik České republiky a dopad českých rozvojových projektů v Etiopii, zejména na ženy a mikro úroveň komunity (2013–2017, očekávaný rok ukončení).

Magisterské studium, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra studií občanské společnosti. Teorie občanské společnosti, sociologie, základy práva, ekonomie a právo pro občanský sektor, multikulturní tolerance a mediální gramotnost, metody empirického výzkumu, řízení evropských projektů a projektový management, sociální politika, management a aplikované znalosti pro občanský sektor (fundraising, PR, HR), praxe v neziskovém sektoru. Diplomová práce na téma: Role neziskových organizací v zavádění témat globálního rozvojového vzdělávání do oficiální české vzdělávací soustavy (2005–2008).

Bakalářské studium, Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra pastorační a sociální práce. Sociální politika a sociální práce, psychologie, teologie. Diplomová práce na téma: Sociální problémy ve městě Kalkata v Indii a možnosti jejich řešení.

Vyšší odborná škola sociální pedagogiky Jabok. Sociální práce, sociální antropologie, psychologie, základy pedagogiky, teologie. Závěrečná práce na téma: Odkaz Matky Terezy v Kalkatě, Indii.

Odborná příprava:

 • Bezpečnost na zahraničních misích (2011), Salanga s.r.o.
 • Slovak Development Evaluation Training (2010), IDEAS – The International Development Evaluation Association
 • Národní seminář zaměřený na problematiku monitoringu a evaluace projektů rozvojového vzdělávání (2010), FORS
 • Letní škola rozvojového vzdělávání (2009), DEEEP
 • Česko německé školení lektorů interkulturních setkávání (2007-2008), Institut Pontes a nadace Brucke Most Stiftung
 • Gestalt v osobním a pracovním životě, sebe-zkušenostní kurz (2008-2009), Institut pro Gestalt terapii
 • Projekt není problém (2008), ADRA o. s.
 • Konference o rozvojovém vzdělávání a osvětě (2008), Trialog
 • Projektový management (2007), Ústav pro mezinárodní vztahy
 • Letní škola zaměřená na evropskou spolupráci (2006), Visegrad summer school
 • Školení školitelů multikulturního vzdělávání Czech kid (2006), Univerzita Karlova a Multikulturní centrum Praha

Členství

 • Evropská platforma DARE (Development Awareness Raising and Education Forum) (2010) – zástupce za ČR
 • Platforma českých neziskových organizací věnujících se humanitární a rozvojové práci a globálního rozvojovému vzdělávání FORS (2013) – pozorovatel (zástupce CARE Česká republika)